Housing

bostäder

En Norwell Outdoor Fitness park på privata ägor eller vid flerbostadshus tillför värde till hela området. Det skickar också ett viktigt budskap om att prioritera en hälsosam livsstil, social integration och god design.

Som de användbara och mycket speciella verktyg de är, inspirerar Norwell-apparna och QR-koderna på varje station till träning, och ger full undervisning i hur de bör användas.

 

housings small

Alla våra fitness-stationer använder din egen kroppsvikt som motstånd och är utmanande och effektiva oavsett hur vältränad du är. Som ett resultat kan övningarna utföras utan risk för skador.

Den estetiska Danish Design uttryckt i vår träningsutrustning är mycket tilltalande. Formen och färgen i kombination skapar en mycket transparent kvalitet, vilket gör den lämplig för alla miljöer.

Norwell Outdoor fitness-stationerna är enkla att installera och kräver minimalt underhåll.

 

 

Kontakta oss för mer information.